Složka AVG Fórum » Další témata » Jak na? (krátké návody) » Jak obnovit Master Boot Record
24.3.2011 17:45 Jak obnovit Master Boot Record #1793
Nahoru
Vyhny83

Avatar

Moderátor
Datum připojení: 8.4.2010
Příspěvky: 22
Jak obnovit Master Boot Record:

Někdy viry zkopírují svůj kód (či svoji část) do Master Boot Record. Tato část pevného disku není kontrolována a je obtížné odstranit infekci z tohoto umístění. Pokud je v tomto umístění nalezena infekce, můžete obnovit svuj Master Boot Record pomocí specializovaného nástroje:


Nástroj MbrFix
[quote]Některé typy infekcí brání opravě MBR tímto způsobem. V případě, že se potýkáte s infekcí, doporučujeme postupovat dle níže uvedených kroků pro offline odstranění infekce.[quote]
1. Stáhněte si nástroj MbrFix.
2. Rozbalte stažený archiv do C:\temp\.
3. Spusťte příkazový řádek.
4. Přejděte do složky s extrahovaným nástrojem MbrFix zadáním tohoto příkazu:

cd <úplná cesta>

- Kde <úplná cesta> je úplná cesta k příslušné složky (napr. "C:\extrahovane\")

5. Spusťte nástroj MbrFix pomocí příkazu v této syntaxi:

MbrFix /drive <číslo> fixmbr {/vista|/win7}

Kde:
<číslo> odkazuje na číislo pevného disku - musí být 0 téměř ve všech případech
{/vista|/win7} jsou nepovinné parametry pro systém Windows Vista nebo 7

Příklady:

Chcete-li obnovit MBR kod v systemu Windows 2000 nebo Windows XP:

MbrFix /drive 0 fixmbr

Chcete-li obnovit MBR kód na systému Windows Vista:

MbrFix /drive 0 fixmbr /vista

Chcete-li obnovit MBR kod na systému Windows 7:

MbrFix /drive 0 fixmbr /win7

Nesprávné použití nástroje MbrFix může způsobit poškození Vašeho operačního systému. Doporučujeme použití tohoto nástroje jen v připadě, že o to budete požádáni moderátorem fóra.Offline režim

V některých případech je potřeba obnovit Master Boot Record v tzv. offline režimu (infekce nebude mít možnost manipulovat s příkazy pro zápis). Operační systém Windows nabízí vlastní nástroje pro opravu této situace.

Windows XP

1. Postupujte dle tohoto článku společnosti Microsoft. Doporučujeme Možnost 2: Spuštění konzoly pro zotavení systému Windows pomocí disku CD-ROM systému Windows XP
2. Po spuštění konzoly pro zotavení napište příkaz fixmbr a stiskněte Enter (tento příkaz je blíže popsán v dolní části článku společnosti Microsoft).
3. Potvrďte přepsání sektoru MBR (napište Y a stiskněte Enter).
4. Po dokončení příkazu restartujte počítač kombinací kláves Ctrl + Alt +Delete.

Windows Vista/7

1. Následujte tento článek společnosti Microsoft.
2. Namísto příkazu bootrec.exe bez parametru, jak je popsáno v kroku 7. výše zmíněného článku, použijte tento příkaz:

bootrect.exe /fixmbr

3. Stiskněte klávesu Enter.
4. Restartujte počítač.

Offline režim s použitím AVG Rescue CD

1. Stáhněte a vytvořte AVG Rescue CD.
- K dispozici je jako obraz disku CD a také balíček pro instalaci na USB Flash disk.
2. Spusťte počítač pomocí AVG Rescue CD.
3. V nabídce AVG Rescue CD vyberte Utilities -> Fix MBR.
4. Mezerníkem vyberte primární pevný disk na kterém je nainstalován operační systém.
- V domácím počítačích je zpravidla pouze jeden pevný disk.
- Ověřte zda odpovídá velikost pevného disku.
- Prohlédněte si tento screenshot.
5. Potvrďte přepsání MBR Vašeho pevného disku.
6. Ukončete AVG Rescue CD a restartujte počítač.